Середа, 17.10.2018, 08:49
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гість
Меню сайту
Відвідали сайт
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Сайти:
·
·
·
·
·
·
·
·
Головна » 2016 » Січень » 22 » Брошура Психологічне та психічне насильство
14:54
Брошура Психологічне та психічне насильство
СОКАЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПСИХОЛОГІЧНЕ та ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВо
 
     
 У брошурі розглядаються теоретичні аспекти поняття «насильство», його види, а саме психологічне та психічне насильство. 
 
ЗМІСТ
1.  Насильство - це 
2.   Психічне насильство та вербальна агресія .
3.   Психологічне насильство 
 
1. Наси́льство- це?
  Наси́льство — це застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір. Тобто, будь-яке застосування сили по відношенню до беззахисних. Причини насильства частково зумовлені біологічними та іншими факторами, які дають підстави говорити про певну схильність деяких людей до агресії, однак частіше за все ці фактори взаємодіють з сімейними, суспільними, культурними та іншими факторами зовнішнього характеру і таким чином створюють ситуацію, в якій виникає насильство. Вчені згодні в тому, що насильство було притаманне людям завжди. При цьому є археологічні свідчення, що показують: миролюбність для доісторичних людей була настільки ж характерною, як і спалахи насильства.. Є також дослідження, що доводять — люди мають безліч природних механізмів, спрямованих на кооперацію, стримування агресії і мирне вирішення конфліктів, і що ці механізми настільки ж природні, як і агресивні нахили
Насилля – лінгвісти визначають як:
• застосування фізичної сили до кого-небудь;
• примусовий вплив на кого-небудь;
• утиск, зловживання своєю владою.
     Насильство розглядається як порушення прав людини, приклад примусового контролю, який одна людина практикує над іншою, домагання, будь-які інші дії чи бездіяльність, що полягають у застосуванні психічного, емоційного тиску або фізичної сили з метою заподіяння.
 
 
2.ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ТА ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ.
 
 Психічне насильство –це дії як правило психічно хворої або психічно нерівноваженої людини  з метою отримання задоволення певного види –сексуального, емоційного .Як правило  метою є завдати  моральної шкоди  іншій людині .
   Діюче кримінальне законодавство України називає два види насильства: фізичне та психічне. Під психічним насильством розуміється погроза застосу¬ вання фізичного насильства до потерпілого. Під вербальною агресією слід ро¬ зуміти не тільки погрозу. Це поняття є більш ширшим, ніж поняття психічного насильства: крім фізичного і психічного насильства (погрози) агресивну зло¬ чинність складають також інші навмисні дії, що порушують фізичну і психічну цілісність іншої людини, завдаю ть їй матеріальних збитків, перешкоджають здійсненню її намірів, протидіють її інтересам або ж ведуть до її знищення [1, с.316]. Кримінальний кодекс (КК України) містить цілу низку статей, які пере¬ дбачають кримінальну відповідальність за злочини, які скоюються за допомо¬ гою слова. Це наклеп, образа, хуліганство та багато ін. Кримінальна вербальна агресія проявляється у формі дії. Цю дію називають інформаційною. Під ін¬ формаційною дією розуміється така поведінка, яка направлена на передачу відповідної інформації іншим особам і виражається у словесній формі, а також у формі різноманітних дій, які несуть інформацію [2, с.162]. П оняття психічного насильства (погрози) передбачає, що у об 'єк та зло¬ чину є психіка і злочинна інформаційна дія направлена безпосередньо на психі¬ ку іншої особи. Але хіба можливо назвати насильство психічним, якщо воно направлено на юридичних осіб, державу, міжнародні організації, які не маю ть психіки? Доречніше вести мову про Кримінальну вербальну агресію. Такі зло¬ чини мотивовані ворожнечою та ненавистю до людей. Справедливо підкрес¬ лює В.А. Бачинін, що агресивне слово - це вихід на лексичну поверхню темних, неконтрольованих імпульсів у людській психиці... воно вносить в соціальне життя людей потворний, хворобливий фермент дисгармонії [3, с.110]. І це не обов'язково погрози завдати фізичну шкоду. До проявів кримінальної вер¬ бальної агресії слід віднести: образу, наклеп, хуліганство. Тому поняття кримі¬ нальної вербальної агресії є більш ширшим, ніж поняття психічного насильст¬ ва. Автор погоджується з О.М. Бандуркою та А.Ф. Зелінським, які вважають, що поняття агресії є значно ширшим, ніж поняття насильства, яке у свою чергу є найбільш гострим і небезпечним проявом агресивної поведінки [4, с.7]. Але поняття вербальної агресії у кримінальному законодавстві не закріпилося. Термін “психічне насильство” не обіймає усіх злочинів, які скоюються за допо¬ могою слова. Тому доречніше говорити про кримінальну вербальну агресію, яка є родовим поняттям відносно психічного насильства. Вона може бути ак¬ тивною, пасивною, прямою та непрямою [5, с.29]. Це у свою чергу дає можли¬ вість дати більш повну кримінологічну класифікацію злочинів, які скоюються за допомогою слова. М етою скоєння таких злочинів є м ета заподіяння шкоди людям. Але відмінність цих злочинів від інших агресивних у тому, що вони скоюються за допомогою слова, яке може завдати не меншу шкоду, ніж фізич¬ - 2 5 1 - не насильство. “Сила, з якою індивід виражає свою ненависть до інших людей та з якою він хоче задовольнити цю ненависть, встановлює міру агресивності - від образи до вбивства” [6, с.209]. Слід відзначити, що вербальна агресія дуже часто переростає у фізичну. Така ситуація дуже часто зустрічається при скоєнні злочинів, які назива¬ ють побутовими, коли між членами однієї родини виникає конфлікт, який пе¬ реростає у взаємні образи, які у свою чергу ведуть до застосування фізичного насильства. Тому попередження таких злочинів є не менш важливим напрям¬ ком запобіжної роботи органів внутрішніх справ та судових органів. Треба опе¬ ративно, вчасно реагувати на такі ситуації, щоб не допустити скоєння більш тяжких злочинів. Оперативність та своєчасність реагування на такі конфліктні ситуації повинні полягати в притягненні до кримінальної відповідальності за погрозу вбивством, образу, наклеп та ін. Цьому допоможе встановлення спро¬ щеного розгляду кримінальних справ у суді. Ц им повинні займатися мирові су¬ дді, які у короткий час будуть розглядати ці справи та вирішувати їх. Важливим аспектом спеціально-кримінологічного попередження цих злочинів є віктимо- логічний аспект. Постійна профілактична робота серед населення, роз’яснення правил поведінки в конфліктних ситуаціях на вулицях, в інших громадських мі¬ сцях, особливо з громадянами, які перебувають у нетверезому стані, дозволить не допустити переростання образ у фізичне насильство. Сукупність цих заходів дозволить попередити, а в разі скоєння - вчасно прореагувати на злочини, які є проявами кримінальної вербальної агресії.
Психічне насильство можна сміливо називати не новою, проте глобальною проблемою людства на черговому етапі розвитку. Нашою спільною метою має стати припинення поширення міжперсональної, насамперед родинної, агресії, адже вона згубно впливає не лише на окремі особистості, а й на суспільство загалом, на рівень культури нації, на рівень культури в наших сім’ях.
 
 
 
 
 
3 Психологічне  насильство 
  Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози.  Всі ми звикли чути такі вирази як сексуальне або фізичне насильство над людиною. Але психологи також виділяють ще один тип знущань - психологічне насильство . 
Будь-яку людину можна спотворити не тільки фізично, а й морально . У результаті такі емоційно неврівноважені люди починають надалі знущатися над оточуючими і близькими. І дуже часто такі слова як "любов" і "прихильність" для них нічого не означають. І ось в щасливого спільного життя починаються проблеми - це приниження і загрози з боку чоловіка. До рукоприкладства не доходить, але от словами можна образити і принизити нітрохи не гірше, ніж ударами. Багатьом жінкам знайомі подібні ситуації, адже вони - жертви психологічного насильства.
 
Психологічне насильство в сім'ї може мати кілька граней . Так, це може бути повне придушення волі іншої людини або ж тотальний контроль над будь-якими діями. У сім'ях з дітьми емоційне насильство також може торкнутися і дитини. Давайте розберемося, що ж представляє із себе психологічне насильство?
 
Психологічне насильство можна описати як постійне приниження людини, яке призводить до загальмування розвитку особистості та придбання низки патологічних властивостей характеру . Але цей опис вірно тільки для дітей, над якими психологічно знущаються. У відносинах дорослих психологічне насильство проявляється двояко. Це може бути повний контроль з боку чоловіка або ж страх дружини перед ним. У будь-якому випадку такі відносини побудовані на тому, що один панує, а другий покірливо підкоряється і не може і слово поперек вставити.
 
Найгірше те, що жертви психологічного  насильства вже звикли, що ними командують , а вони підпорядковуються, і здається, що спробувати щось змінити вже пізно. Але насправді це не так. Таких ситуацій не існує. Завжди є можливість сказати "Ні!" психологічному насильству і почати змінювати своє життя на краще.
 
Окремо варто згадати, що існують ситуації, коли будь-які вживаються спроби поміняти відносини в сім'ї один до одного неминуче призводять до конфліктів і рукоприкладства. Але в кожному разі, чоловік не прав, якщо не дає жінці права вибору і можливості висловитися з того чи іншого приводу.
 
Та й жінки часто настільки звикли до такого життя, що у них вже немає сил щось міняти. А з появою дитини все може стати тільки гірше . Ще гірше справи можуть складуться, якщо психологічному насильству піддається дитина від попереднього шлюбу. У цьому випадку можна часто почути звинувачення дитину в тому, що він нездара, його виховують, годують, а подяки від нього немає ніякої. Найгірший варіант розвитку подій - це залякування дитини, її відкидання і фізичне насильство. Внаслідок такого звернення психіка дитини травмується, і надалі йому стане дуже важко оговтатися від подібних потрясінь.
 
Але не можна дозволяти, щоб психологічне насильство тривало постійно , адже таке життя не призведе ні ту , ні іншу сторону ні до чого хорошого. .
Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», психологічне насильство  в  сім'ї  - ценасильство,  пов'язане з дією одного члена сім'ї  на  психіку іншого  члена  сім'ї  шляхом словесних  образ або погроз, переслідування,  залякування,  якими навмисно  спричиняється   емоційна   невпевненість,   нездатністьзахистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.
              Психологічне насильство в сім’ї проявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, які принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих жестах із метою приниження члена сім’ї або тримання його в атмосфері страху. Психологічне насильство проявляється також у брутальному ставленні до родичів чи друзів члена сім’ї; шкоди, що її спричинено домашнім тваринам; у знищенні, пошкодженні, псуванні або приховуванні особистих речей, предметів, прикрас тощо.
 
 
     
      Будь-яке насильство – це завжди психічна травма, яка деформує особистість, перешкоджає нормальному психічному розвитку, руйнує Ваше  психічне здоров’я. 
 
 
                                                           Брошюра розроблена Сокальським       
                                                            районним управлінням юстиції 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОКАЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ

ТА

ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокаль  – 2016

 

 

    

 У брошурі розглядаються теоретичні аспекти поняття «насильство», його види, а саме психологічне та психічне насильство.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.  Насильство - це

2.   Психічне насильство та вербальна агресія .

3.   Психологічне насильство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наси́льство- це?

  Наси́льство — це застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір. Тобто, будь-яке застосування сили по відношенню до беззахисних. Причини насильства частково зумовлені біологічними та іншими факторами, які дають підстави говорити про певну схильність деяких людей до агресії, однак частіше за все ці фактори взаємодіють з сімейними, суспільними, культурними та іншими факторами зовнішнього характеру і таким чином створюють ситуацію, в якій виникає насильство. Вчені згодні в тому, що насильство було притаманне людям завжди. При цьому є археологічні свідчення, що показують: миролюбність для доісторичних людей була настільки ж характерною, як і спалахи насильства.. Є також дослідження, що доводять — люди мають безліч природних механізмів, спрямованих на кооперацію, стримування агресії і мирне вирішення конфліктів, і що ці механізми настільки ж природні, як і агресивні нахили

Насилля – лінгвісти визначають як:

  • застосування фізичної сили до кого-небудь;
  • примусовий вплив на кого-небудь;
  • утиск, зловживання своєю владою.

     Насильство розглядається як порушення прав людини, приклад примусового контролю, який одна людина практикує над іншою, домагання, будь-які інші дії чи бездіяльність, що полягають у застосуванні психічного, емоційного тиску або фізичної сили з метою заподіяння.

 

 

2.ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ТА ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ.

 

 Психічне насильство –це дії як правило психічно хворої або психічно нерівноваженої людини  з метою отримання задоволення певного види –сексуального, емоційного .Як правило  метою є завдати  моральної шкоди  іншій людині .

   Діюче кримінальне законодавство України називає два види насильства: фізичне та психічне. Під психічним насильством розуміється погроза застосу­ вання фізичного насильства до потерпілого. Під вербальною агресією слід ро­ зуміти не тільки погрозу. Це поняття є більш ширшим, ніж поняття психічного насильства: крім фізичного і психічного насильства (погрози) агресивну зло­ чинність складають також інші навмисні дії, що порушують фізичну і психічну цілісність іншої людини, завдаю ть їй матеріальних збитків, перешкоджають здійсненню її намірів, протидіють її інтересам або ж ведуть до її знищення [1, с.316]. Кримінальний кодекс (КК України) містить цілу низку статей, які пере­ дбачають кримінальну відповідальність за злочини, які скоюються за допомо­ гою слова. Це наклеп, образа, хуліганство та багато ін. Кримінальна вербальна агресія проявляється у формі дії. Цю дію називають інформаційною. Під ін­ формаційною дією розуміється така поведінка, яка направлена на передачу відповідної інформації іншим особам і виражається у словесній формі, а також у формі різноманітних дій, які несуть інформацію [2, с.162]. П оняття психічного насильства (погрози) передбачає, що у об 'єк та зло­ чину є психіка і злочинна інформаційна дія направлена безпосередньо на психі­ ку іншої особи. Але хіба можливо назвати насильство психічним, якщо воно направлено на юридичних осіб, державу, міжнародні організації, які не маю ть психіки? Доречніше вести мову про Кримінальну вербальну агресію. Такі зло­ чини мотивовані ворожнечою та ненавистю до людей. Справедливо підкрес­ лює В.А. Бачинін, що агресивне слово - це вихід на лексичну поверхню темних, неконтрольованих імпульсів у людській психиці... воно вносить в соціальне життя людей потворний, хворобливий фермент дисгармонії [3, с.110]. І це не обов'язково погрози завдати фізичну шкоду. До проявів кримінальної вер­ бальної агресії слід віднести: образу, наклеп, хуліганство. Тому поняття кримі­ нальної вербальної агресії є більш ширшим, ніж поняття психічного насильст­ ва. Автор погоджується з О.М. Бандуркою та А.Ф. Зелінським, які вважають, що поняття агресії є значно ширшим, ніж поняття насильства, яке у свою чергу є найбільш гострим і небезпечним проявом агресивної поведінки [4, с.7]. Але поняття вербальної агресії у кримінальному законодавстві не закріпилося. Термін “психічне насильство” не обіймає усіх злочинів, які скоюються за допо­ могою слова. Тому доречніше говорити про кримінальну вербальну агресію, яка є родовим поняттям відносно психічного насильства. Вона може бути ак­ тивною, пасивною, прямою та непрямою [5, с.29]. Це у свою чергу дає можли­ вість дати більш повну кримінологічну класифікацію злочинів, які скоюються за допомогою слова. М етою скоєння таких злочинів є м ета заподіяння шкоди людям. Але відмінність цих злочинів від інших агресивних у тому, що вони скоюються за допомогою слова, яке може завдати не меншу шкоду, ніж фізич­ - 2 5 1 - не насильство. “Сила, з якою індивід виражає свою ненависть до інших людей та з якою він хоче задовольнити цю ненависть, встановлює міру агресивності - від образи до вбивства” [6, с.209]. Слід відзначити, що вербальна агресія дуже часто переростає у фізичну. Така ситуація дуже часто зустрічається при скоєнні злочинів, які назива­ ють побутовими, коли між членами однієї родини виникає конфлікт, який пе­ реростає у взаємні образи, які у свою чергу ведуть до застосування фізичного насильства. Тому попередження таких злочинів є не менш важливим напрям­ ком запобіжної роботи органів внутрішніх справ та судових органів. Треба опе­ ративно, вчасно реагувати на такі ситуації, щоб не допустити скоєння більш тяжких злочинів. Оперативність та своєчасність реагування на такі конфліктні ситуації повинні полягати в притягненні до кримінальної відповідальності за погрозу вбивством, образу, наклеп та ін. Цьому допоможе встановлення спро­ щеного розгляду кримінальних справ у суді. Ц им повинні займатися мирові су­ дді, які у короткий час будуть розглядати ці справи та вирішувати їх. Важливим аспектом спеціально-кримінологічного попередження цих злочинів є віктимо- логічний аспект. Постійна профілактична робота серед населення, роз’яснення правил поведінки в конфліктних ситуаціях на вулицях, в інших громадських мі­ сцях, особливо з громадянами, які перебувають у нетверезому стані, дозволить не допустити переростання образ у фізичне насильство. Сукупність цих заходів дозволить попередити, а в разі скоєння - вчасно прореагувати на злочини, які є проявами кримінальної вербальної агресії.

                Психічне насильство можна сміливо називати не новою, проте глобальною проблемою людства на черговому етапі розвитку. Нашою спільною метою має стати припинення поширення міжперсональної, насамперед родинної, агресії, адже вона згубно впливає не лише на окремі особистості, а й на суспільство загалом, на рівень культури нації, на рівень культури в наших сім’ях.

 

 

 

 

 

3 Психологічне  насильство

  Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози.  Всі ми звикли чути такі вирази як сексуальне або фізичне насильство над людиною. Але психологи також виділяють ще один тип знущань - психологічне насильство .

Будь-яку людину можна спотворити не тільки фізично, а й морально . У результаті такі емоційно неврівноважені люди починають надалі знущатися над оточуючими і близькими. І дуже часто такі слова як "любов" і "прихильність" для них нічого не означають. І ось в щасливого спільного життя починаються проблеми - це приниження і загрози з боку чоловіка. До рукоприкладства не доходить, але от словами можна образити і принизити нітрохи не гірше, ніж ударами. Багатьом жінкам знайомі подібні ситуації, адже вони - жертви психологічного насильства.

 

Психологічне насильство в сім'ї може мати кілька граней . Так, це може бути повне придушення волі іншої людини або ж тотальний контроль над будь-якими діями. У сім'ях з дітьми емоційне насильство також може торкнутися і дитини. Давайте розберемося, що ж представляє із себе психологічне насильство?

 

Психологічне насильство можна описати як постійне приниження людини, яке призводить до загальмування розвитку особистості та придбання низки патологічних властивостей характеру . Але цей опис вірно тільки для дітей, над якими психологічно знущаються. У відносинах дорослих психологічне насильство проявляється двояко. Це може бути повний контроль з боку чоловіка або ж страх дружини перед ним. У будь-якому випадку такі відносини побудовані на тому, що один панує, а другий покірливо підкоряється і не може і слово поперек вставити.

 

Найгірше те, що жертви психологічного  насильства вже звикли, що ними командують , а вони підпорядковуються, і здається, що спробувати щось змінити вже пізно. Але насправді це не так. Таких ситуацій не існує. Завжди є можливість сказати "Ні!" психологічному насильству і почати змінювати своє життя на краще.

 

Окремо варто згадати, що існують ситуації, коли будь-які вживаються спроби поміняти відносини в сім'ї один до одного неминуче призводять до конфліктів і рукоприкладства. Але в кожному разі, чоловік не прав, якщо не дає жінці права вибору і можливості висловитися з того чи іншого приводу.

 

Та й жінки часто настільки звикли до такого життя, що у них вже немає сил щось міняти. А з появою дитини все може стати тільки гірше . Ще гірше справи можуть складуться, якщо психологічному насильству піддається дитина від попереднього шлюбу. У цьому випадку можна часто почути звинувачення дитину в тому, що він нездара, його виховують, годують, а подяки від нього немає ніякої. Найгірший варіант розвитку подій - це залякування дитини, її відкидання і фізичне насильство. Внаслідок такого звернення психіка дитини травмується, і надалі йому стане дуже важко оговтатися від подібних потрясінь.

 

Але не можна дозволяти, щоб психологічне насильство тривало постійно , адже таке життя не призведе ні ту , ні іншу сторону ні до чого хорошого. .

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», психологічне насильство  в  сім'ї  - ценасильство,  пов'язане з дією одного члена сім'ї  на  психіку іншого  члена  сім'ї  шляхом словесних  образ або погроз, переслідування,  залякування,  якими навмисно  спричиняється   емоційна   невпевненість,   нездатністьзахистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.
              Психологічне насильство в сім’ї проявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, які принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих жестах із метою приниження члена сім’ї або тримання його в атмосфері страху. Психологічне насильство проявляється також у брутальному ставленні до родичів чи друзів члена сім’ї; шкоди, що її спричинено домашнім тваринам; у знищенні, пошкодженні, псуванні або приховуванні особистих речей, предметів, прикрас тощо.

 

 

    

      Будь-яке насильство – це завжди психічна травма, яка деформує особистість, перешкоджає нормальному психічному розвитку, руйнує Ваше  психічне здоров’я.

 

 

                                                           Брошюра розроблена Сокальським      

                                                            районним управлінням юстиції

 

 
Переглядів: 1011 | Додав: UsticiaSokal | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]